ULTRASON

Ultrasonu  diğer görüntüleme yöntemlerinden ayıran en önemli fark  X- ışınlarını kullanmaması yani radyasyon içermemesidir. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir. Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarınının değişik yoğunlukta dokular içinde farklı hızlarda ilerlemesi ve yansıması prensibine dayanan bir mekanizma ile çalışır.  Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir.

Ultrasonografik tetkikte; Alt-Üst Abdomen(karın) , Pelvik, Tiroid, Meme, Boyun, Parotis, Yüzeyel, Kalça, Skrotal, Üriner, Hepatobiliyer  ultrason  uygulamaları ile hizmetinizdeyiz.