Manyetik Rezonans (MR / MRG)

Günümüzde Manyetik Rezonans (MR / MRG) radyo dalgaları ve manyetik alan içinde radyo dalgaları  sayesinde vücudumuzda özellikle yumuşak dokuları görüntülemede kullanılan, radyasyonsuz bir görüntüleme teknolojisidir. MR görüntülemenin, canlı organizma üzerinde şu ana kadar kanıtlanmış herhangi bir zararı yoktur, tanı koymada kullanılır.

Bazı çekimlerde Coil denilen alıcı  anten  yerleştirilebilir.  Ayrıca gerek görülürse inceleme esnasında IV (damar içine) yoluyla ilaç verilerek  kontrastlı(ilaçlı) çekim yapılır.

GOFICS’te bulunan 1.5 Tesla Siemens Area MR cihaz, 70 cm’lik çapı ve 1.45 cm’lik kısa sistem tasarımı ile yüksek hasta konforu sağlamaktadır. Kapalı alan korkusu olan ve kilolu (obez -200 kg’ya kadar) hastaların da rahatlıkla çekim yaptırabileceği hasta dostu bu sistemde çekim süreleri de kısalmaktadır.

MR ile Yapılan Tetkikler;

  • Beyin MR, MR Spectroskopi
  • Difüzyon MR
  • Meme MR
  • BOS akımı
  • Enterografi
  • Omurga çekimleri ; Servikal, Torakal, Lomber ve Sakral MR
  • Dinamik karaciğer,  Pankreas, Abdomen MR, Multiparametrik Prostat, Pelvis MR
  • Ortopedik İncelemeler; Diz, el bileği, el-ayak, ayak bileği, dirsek, omuz, kalça eklemi
  • MRCP (Kolanjiografi)
  • Anjiografiler; Beyin MR Anjiografi, Karotis MR Anjio, Renal Anjio Ürografi

MR süresi çekime göre değişir, genellikle 15 ile 40 dakika sürmektedir.. Hastanın  çekim sırasında hareketsiz yatması istenir.  Hasta hareket ettiğinde  görüntülerde bozulma meydana gelir ve çekim tekrarlanır bu sebeplede çekim süresi  uzar.

Önemli Uyarı:

Hamileliğin ilk üç ayında çok gerekli  olmadıkça MR çekilmesi tercih edilmez.

Ayrıca Kalp pili, kalp kapakçığı veya kulak içinde işitme cihazı (kohlear implant), vücudunda kurşun, saçma, metal parçası ve şarapnel olan hasta  ya da  hasta yakınları MR odasına kesinlikle  giremezler.