[ux_banner height=”317px” bg=”879″ bg_overlay=”rgba(20, 108, 84, 0.36)” bg_pos=”8% 70%”]

[text_box width=”82″ animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”50″]

FRANCHISING

GOFICS, dünyanın tüm coğrafyalarında franchising modeliyle tıbbi görüntüleme hizmetleri veren teknolojik bir sistemdir.

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

Tanım

Franchising, bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.

Franchise, esasen bir “pazarlama” yöntemidir. Yalnız burada pazarlanan bir ürün veya hizmet değil, bir sistemdir, yatırımcılara “hazır iş” satılır.

GOFICS Franchising

Sağlık işletmeleri, her parçası mükemmel işleyen bir organizma gibi faaliyet gösterir. Hizmet sunulan coğrafyanın sosyal ve ekonomik şartlarına göre dizayn edilmiş mekan mimarisi başta olmak üzere; ileri tıbbi teknoloji kullanımı, bu teknolojik cihazların dilinden anlayan personelin bilgi ve tecrübesi, düzenli teknik kontrol, bakım ve onarım, profesyonel hizmet sunan iyi yetiştirilmiş insan gücü, kaliteli bir sağlık işletmesinin olmazsa olmaz özellikleridir. Sevdiklerimizi ve kendimizi emanet edeceğimiz her sağlık merkezinin insana güven vermesi, ancak ve ancak bu koşulların karşılanmasıyla mümkün olur.

GOFICS, dünyanın tüm coğrafyalarında franchising modeliyle tıbbi görüntüleme hizmetleri veren teknolojik bir sistemdir. GOFICS, görüntüleme merkezinizin mimari dizaynı, işletilmesi,teknolojik cihaz donanımı, kullanıcı eğitimi, teknik bakım ve servisi ile tanıtım, kalite ve akreditasyon, reklam ve pazarlaması gibi tüm süreçlerde, franchising modeliyle, yatırımcılara eşsiz imkanlar sunar.

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner height=”247px” bg=”897″ hover=”overlay-add” hover_alt=”zoom” effect=”sliding-glass”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[title style=”bold” text=”İş AKIŞI” icon=”icon-menu”]

[row]

[col span__sm=”12″]

  • GOFICS markası adı ve standardıyla hizmet veren görüntüleme merkezlerinde yapılan her tıbbi işlem verisi, GOFICS raporlama merkezine online ulaştırılır.
  • Hasta verileri ve görüntüleri GOFICS raporlama merkezinde radyoloji branşının dünyaca tanınan saygın hekimleri tarafından incelenerek raporlanır ve bu raporlar ilgili merkeze online halde geri gönderilir. Ana merkeze ulaştırılan hasta verileri 10 yıl boyunca gizlilik içinde saklanır.
  • GOFICS, tıbbi görüntüleme merkezlerini anahtar teslim projesi olarak sizler için kurar.
  • Hizmet sunumunda sizi asla yalnız bırakmaz.
  • GOFICS, tıbbi görüntüleme alanında yatırım yapmak isteyen girişimciler için profesyonel çözümler üretir. Size anahtar teslim (turnkey) proje şeklinde tasarlanmış, hizmet sunumuna hazır tıbbi görüntüleme merkezi sunar veya mevcut merkezinizi kendi kalite standartlarına kavuşturarak GOFICS markasıyla hizmet vermenizi sağlar.
  • Sıla Grup bünyesinde uluslararası hizmet veren GOFICS, insan sağlığını en modern teknolojiyle, en yüksek standartta ve en hızlı şekilde tetkik etmeyi ve iyileştirmeyi amaçlar.
  • Sağlık profesyonelleri tarafından, tıbbi görüntüleme alanında en iyi marka olarak kabul edilen GOFICS, tüm dünya ülkelerinin sağlık yatırımcılarıyla GOFICS markası altında buluşmayı ve en modern teknoloji görüntüleme sistemini bölge halkının hizmetine sunmayı hedeflemektedir.
  • Bizler, insana değer veriyoruz… İnsan sağlığını korumanın, iyileştirmenin ve sağlıklı nesiller yetiştirmenin en temel sorumluluk vazifesi olduğuna inanıyoruz.
  • GOFICS ile insanlığa eşsiz bir hizmet sunmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlık için en temel hak olması gereken sağlık hizmetini uluslararası hiçbir fark gözetmeksizin eşit, standart, modern ve en iyi koşullarda sunmanın kıvancını sizlerle paylamayı arzu ediyoruz.

[/col]

[/row]
[ux_gallery ids=”565,324,500,382,321,555,545″ type=”slider” slider_nav_style=”circle” auto_slide=”2000″]

[row]

[col span=”1″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”820px” bg=”886″ bg_overlay=”rgba(23, 94, 76, 0.64)” effect=”sliding-glass” visibility=”hide-for-medium”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”11″ span__sm=”12″]

[accordion title=”GOFICS FRANCHISING” auto_open=”true”]

[accordion-item title=”Mimari Dizayn”]

Adeta sanat kabul edilen, dünyanın en modern tıbbi merkezlerinin mimari dizaynlarından ilham alan mimarlarımız tarafından kurgulanan GOFICS merkezleri sağlık sektöründe günümüz trendini belirlemektedir.

Merkezlerin mimari yapısı genel olarak fonksiyonel, çevreye duyarlı, şehir siluetine uyumlu, yüksek güvenlikli, genel ulaşım – altyapı bağlantıları, iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak resmi sağlık otoritelerinin belirlediği yasal mevzuatlara uygun olarak tasarlanmalıdır.

Merkezlerin iç mimari yapıları da GOFICS şartlarına uygun olarak tasarlanmalıdır; fonksiyonel ve işlevsel olarak en uygun planlamalarla profesyonel çözüm üretilmektedir.

Görüntüleme merkezinin başta belirlenen fonksiyonuna/büyüklüğüne uygun hizmet vermesi için GOFICS, fikir aşamasından hizmet detaylarına kadar tüm aşamalarda yatırımcıya profesyonel destek sunar, çözüm alternatifleri üretir.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”İşletme Yönetimi”]

GOFICS, tıbbi görüntüleme işletmelerinin verimlilik ve etkinliğini arttırabilmeleri yönünde yol haritası belirler, merkez yöneticileri ile yakın işbirliği ve koordinasyon ekseninde faaliyet gösterir. Merkezin finansal yönetimi, organizasyon yapısı, çalışanların performans değerlendirmesi, kurumsal kalite politikası, hasta memnuniyeti, iletişim ve pazarlama, sağlık hizmeti sunucuları ile iletişim gibi temel yönetim stratejilerine uygun kurumsal profil oluşturur.

Modern sağlık işletmeleri yönetiminin getirdiği engin deneyim ve bilgi birikimi GOFICS markasının vizyonel yapısında gözle görünür hale gelir.

Böylelikle, farklı deneyimlerden gelen sağlık profesyonellerinin de farkındalık ve bilinç düzeyi arttırılır ve GOFICS kurumsal mükemmelliğe ulaştırılır.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tıbbi Teknoloji Yönetimi”]

GOFICS merkezleri, son teknoloji ürünü üstün tıbbi niteliklere sahip görüntüleme cihazlarıyla hizmet verir. Radyografi cihazları, MR cihazları, nükleer tıp görüntüleme sistemleri, tomografi, ultrason (ekokardiyografi dahil) gibi temel görüntüleme cihazlarının seçimi, temini ve hasta hizmetine sunumu gerçekleştirilir.

GOFICS, profesyonel ekibiyle, cihazların amacına uygun kullanımı, opere edilmesi, koruyucu bakımı, sigortalanması, biyomedikal yönetimi, bakım onarım anlaşmaları, yedek parça tedariki gibi herbiri stratejik öneme sahip ihtiyaçları zamanında ve hızlı şekilde karşılar.

Yatırım kararı öncesinde, cihaz planlamasının, gereksinim analizinin son derece detaylı yapılması kritik öneme sahiptir. GOFICS, böylesi kritik kararları alırken bünyesindeki biyomedikal mühendislerin kılavuzluğuna güvenir. Biyomedikal mühendislerimiz, bu ihtiyaçların değerlendirilmesi ve doğru teknolojinin, doğru konfigürasyonda, doğru miktarda klinik birimlere sunulmasından sorumludur.

Dünyada sürekli değişen, gelişen pazar koşulları ve kullanım ihtiyacı gözetilerek yapılması gereken tıbbi cihaz planlamasında GOFICS uygun maliyet, yüksek kalite ve en modern teknolojiyi kullanır.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Kurulum ve Teknik Servis”]

GOFICS, tıbbi cihazların kurulumundan ve teknik servisinden sorumludur. Başta kullanıcı eğitimi olmak üzere tıbbi cihazların kalibrasyon, test, kalite –kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar.

Tıbbi cihaz yönetiminin temel koşulları arasında kullanıcı eğitimi stratejik öneme sahiptir. Cihazların dilini iyi anlamak ve maksimum ekonomik fayda elde etmek için GOFICS ekibi tüm gücüyle çaba sarf eder. Tıbbi görüntüleme merkezlerine yapılan bu stratejik yatırımların uzun vadeli planlanabilmesi ve sürdürülebilir olması yönünde politikalar üretir.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”İş Gücü Yönetimi”]

Sağlık kuruluşları, her zaman daha iyi hizmet vermenin, hasta memnuniyetini daha fazla arttırmanın ve alanında lider kuruluş olarak faaliyet göstermenin hayalini kurar. GoFIC ekibi, bu hayali gerçeğe dönüştürmenin kurumsal reçetesini sizler için hazırlamaktadır.

GOFICS merkezleri modern birer organizasyon olarak faaliyet gösterir; alanında gerekli donanıma sahip uzman kadrosu ile zamanı iyi kullanan ve yüksek kalitede iş üreten fonksiyonel işgücüne dayalı bir yönetim anlayışını benimsenir.

Personelin profesyonel hizmet sunumu aynı zamanda hasta memnuniyeti ve kuruluşun tercih edilebilirliğini sağlar. Her GOFICS personeli eğitimli, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı ve bilinç düzeyi yüksek, iş tatmini sağlanmış, çalışma hayatında mutlu kişilerden oluşan bir takımdır. 

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Kalite ve Akreditasyon”]

Sağlık hizmeti sunucuları için kalite, sonu olmayan bir yolculuktur. İşin içine “Mukemmellik” girdiği zaman ise bu yolculuk hız kesmeden devam etmektedir.

Kaliteyi kurumsal kültür sağlar. Çünkü kültür, o kurumdaki temel davranışları, iş yapma biçimini belirler.

“Sağlıkta kalite” akademik anlamda şöyle tarif edilebilir:

“Hasta ve yakınlarının kaygılarına yanıt veren insanca yaklaşım içerisinde, hastanın tam ya da anlamlı derecede iyileşmesi, yakınmanın giderilmesi, hedeflenen tıbbi sonuçların elde edilmesi ve bunlara harcanan paranın gerçek karşılığının elde edilmesini sağlayan tıbbi ve yönetimsel süreçlerdir.”

Kalite sistemlerinin varlığı, hizmet kalitesi ve hasta güvenliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Süreçlerin tanımlı olması, risk yönetimi ve proaktif yaklaşımla tıbbi hataların önlenmeye çalışılması, hastalar, yakınları ve çalışanlar için daha güvenli bir ortam sağlanması, yetkin, eğitimli ve farkındalığı olan bir ekiple çalışma fırsatı, süreç performanslarının izlenmesi, hasta

ve yakınlarının olduğu kadar çalışanların da kurum tercihinde öne çıkmaktadır. Tüm bu konuların ele alınış şekli, yönetim yaklaşımı hastaların ve çalışanların memnuniyetini doğrudan etkilemektedir.

Sağlık hizmeti sunucularında kullanılan kalite programlarının hasta güvenliğine önemli katkıları vardır. Bu sayede; tedavi sureleri kısalır, tedavi maliyetleri azalır, yanlış tedavi riskleri azalır/sıfırlanır, yanlış ilaç uygulamaları sona erer, komplikasyon oranları azalır/sonlanır.

Değişimin süratle hızlandığı, internet cağında her turlu bilgi ve teknolojinin hızla paylaşıldığı günümüzde sağlık hizmet sunucularının başarısı, etkili bir yönetim anlayışı ile sürekli iyileştirmenin sağlanmasına bağlıdır.

Öte yandan akredite olmak, sağlık otoritesi olan kurumlar tarafından hastaneyi güvenilir kılmaktadır. Kalite programlarının getirdiği süreç mantığı sağlık hizmet sunucularında verilen hizmetlerin standardize edilmesini sağlamaktadır. Süreç mantığı sayesinde yapılacak işlem

baştan sona tarif edilmiş, bu konuda çalışanlar eğitilmiş ve her hastaya aynı işlemin yapılması sağlanmıştır.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Marka ve İtibar”]

Sağlık sektörü içinde, belki de en stratejik yatırımların yapıldığı tıbbi görüntüleme alanını tüm dünyada tek bir marka çatısı altında buluşturma hedefiyle yola çıktık. Tüm dünya ülkelerinde standart kalitede görüntüleme hizmeti sunabilmenin erişilmez kıvancına sizlerin de ortak olmasını arzu ediyoruz.

GOFICS, aslında insana yapılan bir yatırımdır… Teknolojideki heyecan verici en yeni gelişmeleri insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi yönünde kullanmayı vazife bilir. Profesyonel argümanlarla iş üretir, ekonomik sürdürülebilirliği gözetir ve yatırımlarınızı son kullanıcıya en iyi şartlarda sunar.

GOFICS markası insana değer verir. Tüm pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini insan hayatına dokunarak gerçekleştirir.

İnsanlara güven veren tek adres olma hedefiyle çalışan GOFICS ekibi, kurumsal kalitesini dünyanın bir ucundan diğer ucuna taşımayı ve insanlara tüm kültürlerde, coğrafyalarda eş standartta hizmet verme onurunu taşır.

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”300px” height__sm=”225px” bg=”857″ bg_color=”rgb(32, 41, 56)” bg_overlay=”rgba(32, 43, 56, 0.89)” bg_pos=”19% 37%” border=”0px 0px 21px 0px”]

[text_box width__sm=”79″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap height=”10px”]

FRANCHISING

GOFICS Franchising başvuru ve bilgilendirme için

[button text=”HEMEN BAŞVURU” color=”secondary” size=”large” radius=”99″ link=”https://gofics.com/tr/iletisim/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

Sizi Biz
Arayalım

*** Gün içinde Uzmanlar tarafından dönüş sağanacaktır.